Jogi nyilatkozat

A honlap használatának megkezdésével a látogatók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a nyitó oldalról.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A honlap egyes részeinek elérése regisztrációhoz kötött. Ennek során a látogatóktól személyes adataikat kérjük el. Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését a Csokoládé Akadémia címén vagy az info@csokoladeakademia.hu e-mail címen. Ezen kívül a látogatókat megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

Az adatkezelés minden begyűjtött adatot érintően 5 évig tart, de legfeljebb a résztvevő esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez vételéig. Az inaktív (nem használt) regisztrációhoz kapcsolódó adatokat 5 év eltelte után töröljük.

A regisztrált adatok kezelése bizalmasan történik. Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII Törvénynek, illetve a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek.

A személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel, és harmadik félnek semmilyen körülmények között nem szolgáltatjuk ki:

  1. Honlap védett területeihez hozzáférés biztosítása
  2. Tanfolyamokról, bemutató előadásokról, egyéb rendezvényekről, tájékoztató anyagok küldése – amennyiben ezt külön nem tiltja meg a felhasználó.
  3. Hírlevél, elektronikus reklám levél küldése – amennyiben ezt külön nem tiltja meg a felhasználó.

SZERZŐI JOGOK

Az oldal létrehozói az alábbi internetes oldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezik a felhasználó számára, azzal a feltétellel, hogy ő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen oldalakon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalmi és egyéb jogszabályokba ütközhet.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A honlapot működtető cég és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A honlapot működtető cég jogosult a fenti feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

Oktatóink betegsége (vagy más előre nem látható, elháríthatatlan probléma esetén) fenntartjuk a jogot a kurzus vezetőjének megváltoztatására. Amennyiben programunk a mi hibánkból elmarad, a részvételi díjat visszatérítjük.

Minden kurzus elején felhívjuk vendégeink figyelmét az eszközhasználatból adódó baleseti lehetőségekre, de az esetlegesen bekövetkező sérülésekért felelősséget nem vállalunk!